プロフィール

登録日: 2022年9月21日

プロフィール

2. Mal dövriyyəsinin artırılması və onun çeşidinin genişləndirilməsi məqsədilə hər iki dövlətin subyektləri, Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericilikləri çərçivəsində, kompensasiya əsasında bağlanmış sövdələşmələr də daxil olmaqla qarşılıqlı ticarət əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər. Maddə 12 Razılığa gələn Tərəflər dərk edərək ki, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsində turizm vacib rol oynayır, Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericilikləri çərçivəsində və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq turizm və səyahətlər üzrə konfransının /Roma, 1963/ tövsiyyələri, habelə turizm xartiyası və turist kodeksi /Sofiya 1985/ əsasında turizmin inkişafına kömək edəcəklər.

115-IIQ - "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2000-ci il fevralın 1-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında" Saziş təsdiq edilsin.

Razılığa gələn Tərəflər sənaye və əqli mülkiyyətin, birgə elmi-texniki işlərin nəticələrinin qorunmasını təmin edəcəklər. Bu nəticələrin üçüncü tərəfə verilməsi yalnız digər Razılığa gələn Tərəfin yazılı razılığı əsasında həyata keçirilə bilər. Maddə 10 Razılığa gələn Tərəflər, hər iki dövlətin milli qanunvericiliyi ilə idxal və ixrac edilməsi qadağan edilmiş mallar istisna olmaqla, Subyektlərə hər iki dövlətin ərazisindən üçüncü ölkələrə malların tranzitində kömək edəcəklər. Maddə 11 1. Subyektlər arasında göndərilən mallara və göstərilən xidmətlərə görə hesablaşmalar və ödəmələr Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericiliklərini nəzərə almaqla, beynəlxalq ticarət, maliyyə və bank təcrübəsində tətbiq edilən prinsiplər, şərtlər və formalara uyğun olaraq sərbəst dönərli valyutada həyata keçiriləcəkdir.

Maddə 3 Razılığa gələn Tərəflər razılaşdılar ki, xarici ticarət əməliyyatları, mal mübadiləsi və xidmət göstərilməsi hər iki dövlətin, bundan sonra Subyektlər adlanan xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları – subyektləri arasında, Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, əqd və müqavilələrin bağlanması yolu ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında və kompensasiya formalı xarici ticarət sövdələşmələri, o cümlədən, başlıca olaraq uzunmüddətli istehsal tsikli olan malların göndərilməsinə dair uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq əqdləri əsasında həyata keçiriləcəkdir. Maddə 4 Razılığa gələn Tərəflər öz aralarında digər razılaşmalar olmadıqda, Subyektlər arasında ixrac və idxalın və xidmətlərin dünya qiymətləri əsasında və beynəlxalq ticarətdə fəaliyyət göstərən prinsiplər əsasında əqdlər bağlanması yolu ilə həyata keçirilməsi haqqında razılaşdılar.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV Bakı şəhəri, 3 aprel 2001-ci il № 115-IIQ Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında SAZİŞ Bundan sonra «Razılığa gələn Tərəflər» adlanan Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti, Ticarət-iqtisadi əlaqələri, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyini rəhbər tutaraq, iki dövlət arasında ticarət-iqtisadi münasibətləri bərabərhüquqluluq və qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında genişləndirməyi niyyət edərək, hər iki respublikanın iqtisadi və siyasi sistemlərində baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq, beynəlxalq hüquq və Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, hər iki dövlətin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına ardıcıl inteqrasiyasına cəhd edərək, Azərbaycan Respublikasının Tarif və Ticarət üzrə Baş Saziş (TTBS) və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) prinsiplərinə bağlılığını təsdiq edərək, Slovakiya Respublikasının Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişdə (TTBS) və Ümumdünya Ticarət Təşkilatında (ÜTT) iştirakçı tərəf kimi öhdəliklərini diqqətə alaraq, aşağıdakılar barədə razılaşdılar: Maddə 1 1.

Maddə 13 Razılığa gələn Tərəflərin Subyektləri arasında ödəmə-hesablama və kredit münasibətləri, Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq, əməkdaşlıqda iştirak edən təsərrüfat subyektlərinin seçimi ilə banklar tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Maddə 14 Bu Sazişin təfsiri və ya tətbiqi zamanı mübahisə yarandığı təqdirdə Razılığa gələn Tərəflər onları beynəlxalq hüquq normalarını nəzərə almaqla, məsləhətləşmələr və danışıqlar yolu ilə həll edəcəklər. Maddə 15 Bu Sazişin məqsədlərinin həyata keçirilməsi, Razılığa gələn Tərəflər arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması və münasibətlərin əlaqələndirilməsi üzrə işlərin təşkil edilməsi üçün Razılığa gələn Tərəflər slovak-azərbaycan birgə komissiyası yaradacaqlar.

Görüşdə "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Avropa Konvensiyasının və İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun prokurorluq orqanlarında ciddi öyrənilməsi, təcrübədə tətbiq olunması və bu sahədə prokurorluq orqanlarının qarşısında duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Səmimi qəbuldan və ədliyyə sahəsində səmərəli əməkdaşlıqdan məmnun qalan Ştefan Harabi Slovakiyanın Azərbaycan ilə hüquqi islahatlar üzrə ikitərəfli formatda əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirmişdir.

Qeyd edilən tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycan və Slovakiya ədliyyə nazirlikləri arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında memorandumun dövlətlərimizin hüquqi əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsində rolu xüsusi vurğulanmışdır. Baş prokuror Zakir Qaralov sivil və mütərəqqi dövlət təsisatı kimi tam yeni məzmunda formalaşmış Azərbaycan prokurorluğunun fəaliyyəti barədə qonaqlara geniş məlumat verərək, yeni siyasi, iqtisadi, sosial reallıqlara uyğun olaraq, ölkəmizdə prokurorluq orqanlarının statusunda əsaslı dəyişikliklər edilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi, prokurorluq işçilərinin maddi və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, prokurorluğun kadr korpusunun sağlamlaşdırılması istiqamətində ən qəti tədbirlər görülməklə 2002-ci ildən başlayaraq, keçirilən müsabiqələr nəticəsində hazırda prokurorluq işçilərinin ümumi sayının 30 faizdən çoxunu təşkil edən 293 gənc mütəxəssisin işə qəbul edilməsi, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin yaradılması, dövlət ittihamının müdafiəsi işinin tamamilə yeni məzmunda formalaşdırılması, ölkəmizin dünya dövlətləri birliyinə inteqrasiyası şəraitində prokurorluğun beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən söhbət açmışdır.

Slovakiya Azərbaycan ilə hüquqi islahatlar sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdırSlovakiya Azərbaycan ilə hüquqi islahatlar sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralov ölkəmizdə səfərdə olan Slovakiya Baş nazirinin müavini, ədliyyə naziri Ştefan Harabinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür. Ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik islahatlardan söhbət açan baş prokuror, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə təminat verən məhkəmə-hüquq islahatları, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, yeni məhkəmə sisteminin təşkili, qanunvericiliyə beynəlxalq standartlara uyğun əlavələrin edilməsi, Məhkəmə-Hüquq Şurasının yenidən formalaşdırılması, Hakimlərin Seçki Komitəsinin yaradılması, hakim vəzifəsinə namizədlərin tam şəffaf prosedurlarla, ən müasir beynəlxalq tələblər səviyyəsində seçilməsinin yeni qaydasının müəyyən olunması barədə ətraflı məlumat vermişdir.

Azərbaycan və Slovakiya arasında əqli mülkiyyət sahəsində Qonağı salamlayan K.İmanov Azərbaycanda əqli mülkiyyət sisteminin qurulması tarixi haqqında qısa məlumat verib və ölkəmizdə həyata keçirilən

Maddə 6 1. Razılığa gələn Tərəflər ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, milli qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq, öz dövlətlərinin ərazisində təşkilatların, müəssisələrin, ticarət evlərinin, birjaların, kooperativlərin və şirkətlərin filiallarının ticarət-iqtisadi fəaliyyət göstərmələri üçün yaradılmasından ötrü əlverişli şərait yaradacaqlar. 2. Razılığa gələn Tərəflər xammal ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üzrə birgə müəssisələrin, təşkilatların dövlətlərarası və elmi-texniki komplekslərin yaradılmasına və fəaliyyətinə kömək göstərəcəklər.

Maddə 5 Razılığa gələn Tərəflər ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın zəruri əsaslarını təmin etməkdən ötrü aşağıdakıları vacib hesab edirlər: a) Razılığa gələn Tərəflərin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması; b) qarşılıqlı ticarət-iqtisadi əməkdaşlıqda ayrı-seçkiliyə yol verməmək, v) ticarət, investisiya, vergi, bank və sığorta fəaliyyəti və digər maliyyə xidmətləri, nəqliyyat, iş şərtləri və s. kimi məsələlər də daxil olmaqla, ticarət-iqtisadi və elmi-texniki fəaliyyətlə əlaqədar hüquqi və normativ aktlarla qarşılıqlı mübadilə edilməsi.

Slovakiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun Slovakiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun nümayəndələri “ASAN xidmət”də. 10 aprel 2015-ci il tarixində Slovakiya Milli Şurasının

Ən əlverişli rejim: a) Razılığa gələn Tərəflərdən biri qonşu dövlətə bu dövlətlə sərhəd ticarətinin yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə verilmiş və ya gələcəkdə veriləcək; b) Razılığa gələn Tərəflərin gömrük ittifaqlarında və sərbəst ticarət zonalarında iştirakından irəli gələn üstünlük və güzəştlərə aid edilmir.

Maddə 7 Razılığa gələn Tərəflər, hər iki dövlətin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, hər iki dövlətdə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişafını nəzərə alaraq aşağıdakılarda qarşılıqlı maraqlı olduqlarını təsdiq edirlər: a) kapitalın sərbəst hərəkəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması, b) üstün layihələrin həyata keçirilməsi üçün hər iki dövlətin investisiyalarının birləşdirilməsi, v) hər iki dövlətin subyektlərinin azad iqtisadi zonaların yaradılmasında iştirakı, q) özəlləşdirmə prossesi.

Slovakiya - Azərbaycan matçının birinci hissəsində hesab Futbol üzrə UEFA Millətlər Liqasının üçüncü turu çərçivəsində keçirilən Slovakiya - Azərbaycan milliləri arasında oyunun birinci hissəsi başa

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Slovakiya Prezidentinə təqdim edibUSD 1. 7 Bakı 20 °C Ödənişli xəbərlər AZ RU EN Gece modu BÜTÜN XƏBƏRLƏR SİYASƏT Daxili siyasət Xarici siyasət Diaspor xəbərləri Rəsmi xəbər XƏBƏR Sosial xəbərlər Hadisə Hava haqqında Dini xəbərlər Media xəbərləri III Sektor Hərbi Dünya xəbərləri MDB xəbərləri Amerika xəbərləri Avropa xəbərləri Asiya xəbərləri Afrika xəbərləri APA TV Xəbərlər Reportaj Dünyanın bu günü Müsahibə Müxtəsər Müharibə gündəliyi Ocaq Əmanəti Tarix adamı Bir nəğməsən sən... Arxiv İqtisadiyyat xəbərləri Sənaye və energetika Maliyyə xəbərləri Sahibkarlıq İnfrastruktur Aqrar-sənaye kompleksi Birja xəbərləri Turizm xəbərləri Sərgi xəbərləri İdman xəbərləri Futbol Stolüstü oyunlar Top oyunları Atletika Olimpiada Döyüş növləri Digər növlər Mədəniyyət xəbərləri Şou-biznes xəbərləri İncəsənət xəbərləri Mədəniyyət siyasəti Ədəbiyyat xəbərləri Təhlil Siyasi İqtisadi Bloqlar APA Bloq Foto Bloq Video Bloq Təhlil Bloqu Şirkət Şirkət haqqında Əlaqə TOP 10 Günlük Həftəlik Aylıq Arxiv xəbərlər © 2004 - 2021 Bütün müəllif hüquqları qorunur.

Maddə 8 Razılığa gələn Tərəflər fundamental və tətbiqi elm, qabaqcıl texnika və texnologiya sahəsində elmi texniki əməkdaşlığın iqtisadi inkişafda vacib rol oynadığından çıxış edərək, bu sahədə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün zəruri şərait yaradacaqlar. Maddə 9 Razılığa gələn Tərəflər, elmi-texniki problemlərin işlənməsi üçün müvəqqəti və daimi əsaslarla qarışıq elmi kollektivlərin yaradılması da daxil olmaqla, neft hasilatı, neft emalı, neftin və qazın nəqli, ekologiya və səhiyyə, həmçinin hər iki dövlətin sosial və iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədləri ilə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi sahəsində elmi-texniki tədqiqatlara və aparılan işlərə üstün əhəmiyyət verərək alimlər və mütəxəssislər, elmi təşkilatlar və müəssisələr arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət verəcəklər.

Azərbaycan-Slovakiya futbol matçlarının siyahısı - Vikipediya Slovakiya komandaları təmsilçilərimiz üçün az qala əbədi rəqiblərdən biri sayılır. Mundial iştirakçısı indiyədək 3 dəfə yığmamızla eyni seçmə qrupa

[
[[[CANLI<<<<]]] Slovakiya Azərbaycan 22 sentyabr 2022

[[[CANLI<<<<]]] Slovakiya Azərbaycan 22 sentyabr 2022

その他