(
(TRANSMETIM I DREJTPËRDREJTË*) Terbuni Puke Lushnja transmetim i drejtpërdrejtë 11 tetor 2022

(TRANSMETIM I DREJTPËRDREJTË*) Terbuni Puke Lushnja transmetim i drejtpërdrejtë 11 tetor 2022

その他